مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشت و صنعت خرم دره برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره (سهامی‌عام) مربوط به عملکرد سال ‌مالی ۱۴۰۰ به تاریخ ۱۴۰۰.۰۴.۲۵ برگزار شد. در این مجمع که با حضور بیش از ۷۴.۵۳ درصد از دارندگان سهام در محل دفترمرکزی شرکت خرم دره برگزار شد، گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال‌های مالی […]

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه  شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره (سهامی عام) شماره ثبت 32 شناسه ملی 10460003837  بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 25/04/1401 در محل دفتر مرکزی […]

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره (سهامی عام) شماره ثبت 32 شناسه ملی 10460003837  بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت رأس ساعت 11:30 روز شنبه مورخ 25/04/1401 در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس: استان […]

برگزاری مراسم گرامیداشت روز کارگر در شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره

مراسم گرامیداشت روز کارگر در شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره همزمان با هفته کار و کارگر درمورخ 1401.2.15 برگزار شد. در این جلسه که با حضور مسئولین شهرستان و ارگانهای مختلف برگزار شد، تعدادی از پرسنل شرکت به نمایندگی از تمام کارگران شرکت حضور داشتند. در این جلسه از زحمات کارگران نمونه با […]

برگزاری کلاس ترویجی آموزشی پیوند زنی گردو در کشت و صنعت خرم دره

کلاس آموزشی پیوند زنی گردو در شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره روز چهارشنبه مورخ 24/01/1401 برگزار شد. در این کلاس آموزشی که در راستای ایفای نقش اجتماعی بنیاد مستضعفان و شرکت کشت و صنعت خرم دره و توانمند سازی باغداران و با هماهنگی دستگاههای اجرایی مربوطه برگزار شد، تعدادی از کشاورزان و باغداران […]

استفاده شرکت کشت و صنعت خرم دره از نوین روش های نوین سم پاشی در مزارع

  شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره در روز چهارشنبه مورخ 1401.1.31 اقدام به اجرای عملیات سمپاشی هوایی مزارع گندم توسط پهباد کرد. طی این عملیات با آفت سن مادر در سطح ۵۰ هکتار از مزارع مبارزه شد. از جمله مزایای استفاده این از روش وارد نشدن ادوات کشاورزی به محل کشت است که […]

استفاده شرکت کشت و صنعت خرم دره از نوین روش های نوین سم پاشی در مزارع

شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره در روز چهارشنبه مورخ 1401.1.31 اقدام به اجرای عملیات سمپاشی هوایی مزارع گندم توسط پهباد کرد. طی این عملیات با آفت سن مادر در سطح ۵۰ هکتار از مزارع مبارزه شد. از جمله مزایای استفاده این از روش وارد نشدن ادوات کشاورزی به محل کشت است که در […]

This post is also available in: English