فرم دعوت به همکاری استخدام شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره

 

نام
نام خانوادگی
نام پدر
کد ملی
محل تولد
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت سربازی
تلفن همراه
تلفن ثابت
ایمیل
آدرس محل سکونت
نوع دانشگاه
نام دانشگاه
رشته تحصیلی
آخرین مدرک تحصیلی
عنوان شغلی
سابقه کار (سال)
رزومه کاری(jpg)
کارت ملی(jpg)
شناسنامه(jpg)