گوشت قرمز
کود دامی
تلیسه آبستن
گوساله نر پرواری
تولید شیر
گلابی
گردو
هلو شلیل
سیب
زیتون
گیلاس
به
آلو
کلزا
یونجه
جو
ذرت
گندم