محصولات مربوط به واحد دامداری 

 • نوع محصول
 • گوشت قرمز
 • کود دامی
 • تلیسه آبستن
 • گوساله نر پرواری
 • شیر

 محصولات مربوط به واحد باغداری 

 • نوع محصول
 • مقدار تولید
 • گیلاس
 • 7 هکتار
 • به
 • 7 هکتار
 • آلو
 • 14 هکتار
 • گلابی
 • 57 هکتار
 • گردو
 • 57 هکتار
 • هلو و شلیل
 • 24 هکتار
 • سیب
 • 20 هکتار
 • زیتون
 • 86 هکتار

 محصولات مربوط به واحد زراعی 

 • نوع محصول
 • گلزا
 • یونجه
 • جو
 • ذرت علوفه‌ای
 • گندم
Production quantity: 500 tons total