هیأت مدیره فعلی شرکت کشت و صنعت خرمدره

علی رضائی رودباری

مدیر عامل

سمت: مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره
به نمایندگی از شخص/ حقوقی : شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس
تاریخ آغاز سمت:96/04/04
مدرک تحصیلی : دکترای فیزیولوژی دام

علی محمد زلقی

رئیس هیات مدیره

سمت: رئیس هیات مدیره
به نمایندگی از شخص/ حقوقی : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
تاریخ آغاز سمت: 1402/03/02
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت MBA / فوق لیسانس مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه دام

محمدجواد زائری

مدیرمالی

سمت: مدیر مالی و امور مجامع
به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
تاریخ آغاز سمت:1400/11/10
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس حسابداری

محمد ادب

عضو هیئت مدیره

سمت: عضو هیات مدیره
به نمایندگی از شخص/ حقوقی : شرکت ره نگار خاورمیانه پارس
تاریخ آغاز سمت:98/04/18
مدرک تحصیلی :کارشناسی علوم دامی

عبدالله رضا قلی وند لاهرود

عضو هیات مدیره

سمت : عضو هیات مدیره
به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان
تاریخ آغاز سمت:1400/12/28
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی کشاورزی اصلاح نژاد